مارال هاست

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، ساختمان کاویان، طبقه اول، واحد 111

03136260000

[email protected]

تخفیف ثبت انواع پسوندهای خاص دامنه

تا 90 درصد تخفیف خرید بر روی انواع پسوندهای خاص دامنه

تخفیف‌های فعال بر روی کلیه سرویس‌ها

هاست لینوکس

شروع قیمت از 300 هزارتومان

کد تخفیف: SUMMER-1402

30%
OFF

هاست ویندوز

شروع قیمت از 300 هزارتومان

کد تخفیف: SUMMER-1402

30%
OFF

هاست وردپرس

شروع قیمت از 515 هزارتومان

کد تخفیف: SUMMER-1402

30%
OFF

هاست دانلود

شروع قیمت از 600 هزارتومان

کد تخفیف: SUMMER-1402

30%
OFF

تخفیف اولین خرید هاست

تا 15%
کد تخفیف: MHFISRT15مشاهده پلن‌ها

تخفیف هاست دانلود

تا 20%
کد تخفیف: MHDL20OFFمشاهده پلن‌ها

سفارش تست نفوذ

500هزارتومان
بدون نیاز به کد تخفیفارسال درخواست

دامنه رایگان

تخفیف ثبت دامنه رایگان
بدون نیاز به کد تخفیفمشاهده پسوندهای تخفیف‌‌دار

تخفیف‌های فعال پسوندهای دامنه

.beauty

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.homes

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.lol

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.pics

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.quest

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.autos

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.hair

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.makeup

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.mom

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۲,۳۴۸,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.monster

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۹۰۰,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.motorcycles

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.skin

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.click

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۶۸۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.pw

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۶۱۱,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.website

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۷۴۸,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.space

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.shop

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۲,۲۵۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۲۷,۵۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.cam

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۲۷,۵۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.life

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۳۱,۱۴۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.world

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۲۳۱,۱۴۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.ink

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۶۸,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.wiki

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۶۸,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.xyz

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۹۱۰,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۷۲,۰۹۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.live

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۲۷۲,۰۹۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.online

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۲,۳۴۸,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۷۳,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.store

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۳,۷۵۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۷۳,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.pro

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۷۲,۰۹۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.business

تا40% تخفیف
قیمت اصلی: ۵۲۶,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۳۰۸,۴۹۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.digital

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۲,۰۳۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۰۸,۴۹۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.today

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۰۸,۴۹۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.gay

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۲,۵۹۴,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۱۷,۵۹۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.info

تا40% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۴۹۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۳۴۰,۳۴۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.tech

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۳,۲۸۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۶۴,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.auction

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۲,۰۳۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۸۵,۸۴۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.company

تا50% تخفیف
قیمت اصلی: ۷۶۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۸۵,۸۴۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.team

تا40% تخفیف
قیمت اصلی: ۲,۰۳۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۳۸۵,۸۴۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.bid

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.date

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.download

تا50% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.stream

تا40% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.trade

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.win

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.network

تا50% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۶۳,۱۹۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.help

تا40% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۹۵۵,۰۰۰تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۵۰۹,۶۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.site

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.blog

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۵۳۶,۹۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.mobi

تا50% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۳۶۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۵۴۰,۵۴۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.fun

تا90% تخفیف
قیمت اصلی: ۱,۴۰۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

سفارشی‌سازی تخفیفات متناسب با نیاز شما

برای دریافت تخفیفات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

تجربه موفق مشتریان ما

مهدی سبزیان

هاست کیفیت خوبی دارد و پشتیبانی فنی بروز و آنلاین می‌باشند و دارای کارشناسان فنی متخصص به سرعت مشکلات رفع می‌کنند من این هاست به دیگران توصیه می‌کنم پیشنهاد دارم پلن‌های هاست هم متنوع کنید مثلا هاست ۵گیگ یا ۱۰ گیگ یا ۲۰گیگ باشه من خودم چند تا هاست دیگه لازم دارم برای مدارس.

star rating 1star rating 2star rating 3star rating 4star rating 5
البرز اربابیون

اولین بار که با مارال هاست آشنا شدم، مشکل SSL داشتم، هاست من اصلاً تو این شرکت میزبانی نمی‌شد، بدون دریافت هیچ هزینه‌ای مشکل من را برطرف کردند، الان ۷سال هست که از سرویس‌های مارال هاست استفاده می‌کنم، اصلا حس نمی‌کنم مشتری هستم، برخورد تیم پشتیبانی به قدری حرفه‌ای هست که انگار من یکی از همکارانشون هستم. دمتون گرم واقعا بی‌نظیر هستید

star rating 1star rating 2star rating 3star rating 4star rating 5
کامران سادین

فکر میکنم بیشتر از ده سال هست که از سرویس های مارال هاست استفاده می‌کنم. طبیعتا فقط مارال هاست نبوده و از شرکت‌های دیگه ای هم استفاده کردم ولی به جرات میتونم بگم پشتیبانی که مارال هاست داشته بهترین بوده. از نظر تنوع خدمات یا کیفیت خب درست نیست که با شرکت هایی مثل آمازون یا مایکروسافت مقایسه بشه ولی همین مقایسه اگر برای پیشتیبانیش باشه واقعا مارال هاست بهتر بوده!

star rating 1star rating 2star rating 3star rating 4star rating 5
تا 90درصد تخفیف ثبت انواع پسوند خاص دامنه
کلیک کنید