مارال هاست

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، ساختمان کاویان، طبقه اول، واحد 111

03136260000

[email protected]

تست
Recommended Services
Supported Scripts
WordPress
Hubspot
Joomla
Drupal
Wix
Shopify
Magento
Typeo3

ثبت و خرید دامنه

 اولین گام در راه‌اندازی وب‌سایت شماست و انتخاب نام دامنه مناسب با برند شما، بسیار حائز اهمیت است و در موفقیت شما تأثیرگذار است.

یک میزبانی پایدار و قابل اطمینان باعث افزایش و اعتماد مشتریان شما خواهد شد. با انتخاب یک هاست مناسب موفقیت و رشد کسب و کار خود را تضمین کنید.

در کمترین زمان و بدون دانتایم اطلاعات سایت شما توسط تیم پشتیبانی ما به صورت کاملاً رایگان منتقل خواهد شد. کافی است با ما در ارتباط باشید.

دامنه

مشاهده تعرفه ثبت، تمدید و انتقال دامنه

بهترین تعرفه‌های ثبت دامنه را در معتبرترین رجیسترارها ارائه می‌دهیم.

.com

ثبت: ۶۴۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
تمدید:۶۴۹,۰۰۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.online

ثبت: ۲٬۳۴۸٬۰۰۰تومان/سالیانه
تمدید: ۲٬۳۴۸٬۰۰۰تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.Org

ثبت: ۹۸۱٬۰۰۰ تومان/سالیانه
تمدید: 1,248,000 تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.Net

ثبت: ۹۷۴٬۰۰۰ تومان/سالیانه
تمدید: 1,056٬۰۰۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.Blog

ثبت: ۱٬۸۷۹٬۰۰۰ تومان/سالیانه
تمدید: ۱٬۸۷۹٬۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.Shop

ثبت: ۲٬۲۵۵٬۰۰۰ تومان/سالیانه
تمدید: ۲٬۲۵۵٬۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.co

ثبت: ۲٬۲۱۸٬۰۰۰ تومان/سالیانه
تمدید: ۲٬573٬۰۰۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.ir

ثبت: ۷۵٬۰۰۰ تومان/سالیانه
تمدید: ۷۵٬۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

پسوندهای تخفیف‌دار

.beauty

قیمت اصلی: ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.homes

قیمت اصلی: ۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان /سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان /سالیانه جستجوی پسوند

.lol

قیمت اصلی: ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.pics

قیمت اصلی: ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.quest

قیمت اصلی: ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.autos

قیمت اصلی: ۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.hair

قیمت اصلی: ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.makeup

قیمت اصلی: ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.mom

قیمت اصلی: ۲,۳۴۸,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.monster

قیمت اصلی: ۹۰۰,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.motorcycles

قیمت اصلی: ۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.skin

قیمت اصلی: ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۱۷۷,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.click

قیمت اصلی: ۶۸۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.pw

قیمت اصلی: ۱,۶۱۱,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.website

قیمت اصلی: ۱,۷۴۸,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.space

قیمت اصلی:۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.shop

قیمت اصلی: ۲,۲۵۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۲۷,۵۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.cam

قیمت اصلی: ۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۲۷,۵۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.life

قیمت اصلی: ۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۳۱,۱۴۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.world

قیمت اصلی: ۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۲۳۱,۱۴۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.ink

قیمت اصلی: ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۶۸,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.wiki

قیمت اصلی: ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۶۸,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.xyz

قیمت اصلی: ۹۱۰,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۷۲,۰۹۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.live

قیمت اصلی: ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۲۷۲,۰۹۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.online

قیمت اصلی: ۲,۳۴۸,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۷۳,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.store

قیمت اصلی: ۳,۷۵۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۷۳,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.pro

قیمت اصلی: ۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۲۷۲,۰۹۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.business

قیمت اصلی: ۵۲۶,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۳۰۸,۴۹۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.digital

قیمت اصلی: ۲,۰۳۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۰۸,۴۹۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.today

قیمت اصلی: ۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۰۸,۴۹۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.gay

قیمت اصلی: ۲,۵۹۴,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۱۷,۵۹۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.info

قیمت اصلی: ۱,۴۹۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۳۴۰,۳۴۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.tech

قیمت اصلی: ۳,۲۸۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۶۴,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.auction

قیمت اصلی: ۲,۰۳۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۸۵,۸۴۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.company

قیمت اصلی: ۷۶۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۳۸۵,۸۴۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.team

قیمت اصلی: ۲,۰۳۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۳۸۵,۸۴۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.bid

قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.date

قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.download

قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.stream

قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.trade

قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.win

قیمت اصلی: ۱,۸۷۷,۰۰۰تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۵۰,۴۵۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.network

قیمت اصلی: ۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۴۶۳,۱۹۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.help

قیمت اصلی: ۱,۹۵۵,۰۰۰تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف:۵۰۹,۶۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.site

قیمت اصلی: ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.blog

قیمت اصلی: ۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۵۳۶,۹۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

.mobi

قیمت اصلی: ۱,۳۶۲,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۵۴۰,۵۴۰ تومان/سالیانهجستجوی پسوند

.fun

قیمت اصلی: ۱,۴۰۹,۰۰۰ تومان/سالیانه
ثبت با تخفیف: ۱۸۲,۰۰۰ تومان/سالیانه جستجوی پسوند

همین امروز برای ثبت دامنه خود با قیمت مناسب اقدام کنید

مارال‌هاست خدمات ثبت دامنه، مدیریت دامنه، مدیریت DNSها و مدیریت کامل دامنه و هاست شما را به صورت کاملاً رایگان انجام می‌دهد.

دامنه

ثبت دامنه، اولین قدم برای شروع

ثبت دامنه، اولین قدم برای شروع کسب‌و‌کار آنلاین شماست. با انتخاب نام دامنه مناسب و مرتبط با برندتان، می‌توانید به راحتی خود را در بازار معرفی و مشتریان جدیدی را جذب نمایید.

با توجه به نوع کسب و کارتان پسوند موردنظر خود را انتخاب نمایید و نسبت به ثبت آن اقدام نمایید.

دامنه شما شایسته مکان امن جهت نگهداریست

به راحتی دامنه خود را منتقل کنید و با انتقال به مدت یک سال دیگر نیز آن را تمدید کنید. در تمام مراحل انتقال دامنه، پشتیبان اختصاصی شما تا تکمیل این فرآیند با شما در ارتباط خواهد بود.

برای دریافت جزئیات بیشتر کافی است با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

دامنه
دامنه

تخفیف ثبت دامنه فرصت عالی برای کسب‌وکار شما

با کمترین قیمت ممکن، دامنه خود را برای یک سال ثبت نمایید و تا 90درصد تخفیف در زمان ثبت آن بگیرید. تخفیف‌های موجود محدود است و به صورت ماهیانه به روز‌رسانی خواهد شد.

در صورتی که کارگزارهای ثبت دامنه، پیشنهاد ویژه‌ای جهت ثبت دامنه به ما ارائه دهند، ما این تخفیفات را به شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید دامنه خود را با کمترین قیمت نسبت به قیمت اصلی ثبت کنید. با ما در تماس باشید.

چرا مارال‌هاست را به عنوان کارگزار ثبت دامنه انتخاب کنید؟

مارال هاست به‌عنوان نماینده مستقیم ۴ رجیسترار بین‌المللی و همچنین نماینده رسمی مرکز ثبت دامنه‌های ملی در ایران تابه‌حال بیش از ۱۵ هزار دامنه را به‌صورت مستقیم برای کاربران خود ثبت نموده است. کنترل پنل کامل و حرفه‌ای، کاهش اثرات ریسک تحریم دامنه‌های بین‌المللی و قیمت رقابتی ثبت دامنه از ویژگی‌های سرویس دامنه مارال هاست است.

دامنه

نام دامنه مورد نظر خود را جست‌وجو نمایید.

نام دامنه وجه تمایز و نشان دهنده هویت کسب‌وکار شما از سایر رقبا است، هم اکنون نسبت به ثبت نام دامنه مناسب اقدام نمایید.

۱۵ سال تعهد و کیفیت خدمات

مارال هاست تیم اختصاصی شماست

میانگین امتیاز ما

دامنه

4.8

دامنه‌ها نقش بسیار اساسی و حیاتی به عنوان یک نشانی منحصر به فرد برای افراد و سازمان ها  در جهان آنلاین ایفا می‌کنند. داشتن یک دامنه به عنوان نشانی منحصر به فرد و مشخص برای وب‌سایت یا کسب و کار شما، اهمیت زیادی در جهان دیجیتال دارد و به شما کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن در فضای آنلاین حضور داشته باشید.

مطالعه بیشتر

سوالات متداول

هر پسوند یک مالک یا کارگزار دارد که به آن Registry گفته می‌شود و مسئول حفظ و نگهداری اطلاعات دامنه‌های ثبت شده شامل نام‌های ثبت شده، تاریخ اتمام اجاره دامنه و قوانین ثبت آنها توسط مالک پسوند دامنه (Registry) تعیین می‌گردد. Registrar شرکتی است که ICANN (انجمن بین‌المللی نام و شماره‌گذاری اینترنت) قرارداد دارد و اقدام به فروش دامنه به کاربران نهایی یا نمایندگان ثبت دامنه می‌نماید و همچنین پنل مدیریت دامنه را در اختیار کاربران و نمایندگان خود قرار می‌دهد. Registrant یا همان صاحب دامنه به شخص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌شود که اقدام به ثبت یک دامنه برای مدت زمان مشخصی می‌نماید.

پسوند دامنه (TLD) یا Domain Extension بخشی از نام دامنه است که نام دامنه اصلی در انتها و بعد از کاراکتر دات(نقطه) قرار می‌گیرد. به عنوان مثال پسوندcom. یک پسوند بین‌المللی رایج و محبوب است، یا پسوندorg. برای کسب‌وکارهای تجاری استفاده می‌شود. در کل برای انتخاب دامنه مناسب، بهتر است نام انتخابی شما متناسب با نوع کسب‌وکار و پسوندهای محبوب و شناخته شده باشد.

در انتخاب نام دامنه تنها می‌توانید از اعداد، حروف انگلیسی و علامت خط تیره استفاده کنید. (در برخی پسوندها می‌توانید از کاراکترهای زبان محلی مثل زبان فارسی، چینی و عربی استفاده کنید.) استفاده از نقطه، زیر خط (underscore یا underline) و کاراکترهای خاص در ثبت دامنه مجاز نیست.

برای ثبت دامنه‌های بین‌المللی کافی است، ابتدا نام دامنه مورد را برای آزاد و قابل ثبت بودن بررسی نمایید و سپس بعد از ثبت نهایی و پرداخت صورت‌حساب، دامنه شما در کمتر از 1ساعت فعال و ثبت خواهد شد.

برای ثبت دامنه‌های IR (ملی) نیازمند داشتن شناسه ایرنیک هستید. بدین منظور می‌بایست در سایت ایرنیک ثبت‌نام و بعد از دریافت شناسه از پنل خود اقدام به ثبت دامنه نمایید. روند تایید دامنه‌های IR عموماً از زمان ارسال درخواست 10 روز برای ارسال مدارک یا احراز هویت زمانبر است.

دامنه‌ای که ثبت می‌کنید، بهتر است مرتبط با نوع کسب‌وکار شما ، تلفظ  و نوشتار آن راحت و با املای مرسوم باشد. ترجیحاً از اسامی که املایی متفاوت و پیچیده دارند استفاده نکنید، چرا که باعث سردرگمی کاربران خواهد شد. برای ثبت جهانی برند خود پیشنهاد ما استفاده از پسوند محبوب و رایج .COM است. توجه داشته باشید نوع پسوند دامنه تاثیری در SEO سایت شما نخواهد داشت و می‌توانید مطابق قوانین بین‌المللی دامنه مورد نظر خود را ثبت نمایید.

برای دامنه‌های بین‌المللی نیز، فرآیند احراز هویت وجود دارد که به نام "ICANN Verification" شناخته می‌شود. پس از ثبت دامنه ICANN اطلاعات مربوط به صاحب دامنه  را با استفاده از سامانه‌ای به نام "WHOIS" بررسی می‌کند و سپس با توجه به این اطلاعات، از طریق روش‌های مختلفی مانند ارسال ایمیل و یا تماس تلفنی  وبعضاً در کشورهای خارجی از طریق چک کردن اطلاعات کارت اعتباری، احراز هویت مالک دامنه انجام می‌شود. در صورت تایید این احراز هویت دامنه به مدت 1 سال فعال و در اختیار صاحب دامنه قرار می‌گیرد، در غیر این صورت دامنه به صورت اتوماتیک غیرفعال می‌شود. 

دامنه‌ای که به‌جای حروف انگلیسی در ثبت آن از حروف فارسی استفاده شده، دامنه IDN است. شما می‌توانید برای برخی پسوندهای محبوب مثل COM و NET دامنه را با حروف فارسی ثبت نمایید. توجه داشته باشید که در ثبت دامنه IDN نمی‌توانید از خط فاصله استفاده کنید و می‌بایست حروف دامنه به‌ هم‌ چسبیده باشد و یا با یک خط تیره به هم متصل شود.

دامنه‌هایی که به دلیل داشتن کلمات کلیدی موردنظر، نام‌های خاص مانند نام کشورها، شهرها یا دامنه‌هایی با تعداد کاراکتر کمتر از4 حرف، ارزش بالایی دارند و قیمت بالایی نسبت به دامنه‌های عادی دارند. قیمت این دامنه‌ها توسط رجیستری برای هر دامنه تعیین می‌گردد. برای دریافت جزئیات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مدت زمان مالکیت دامنه عموماً 1سال است، اما تا زمانی که شما دامنه را تمدید کنید و قوانین رجیستری را نقض ننمایید، دامنه در مالکیت شما خواهد بود و می‌توانید از دامنه استفاده نمایید. مدت زمان مجاز ثبت پسوندهای مختلف متفاوت می‌باشد این زمان نیز توسط رجیستری تعیین می‌شود. به طور مثال  دامنه COMرا  تا 10 نیز می‌توانید ثبت یا تمدید نمایید و دامنه IR را نیز می‌توانید حداکثر در دوره 60 ماه نیز تمدید نمایید. در صورتی که پسوند خاصی مدنظرتان است، برای اطلاع از حداکثردوره تمدید آن با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

برای پسوندهای بین‌المللی قوانین متعددی وجود دارد، اما برای دامنه‌های COM  تا 30 روز بسته به نوع رجیستری امکان تمدید با قیمت عادی و پس از آن بین 60 تا 90 روز امکان ریستور دامنه با قیمت 10برابر قیمت عادی قابل تمدید خواهد بود و در صورت عدم تمدید در این بازه دامنه بین 5 تا 10(این بازه ممکن است طولانی‌تر باشد) دامنه آزاد و قابل ثبت خواهد بود. برای دامنه‌های IR  تا 30 روز پس از انقضاء امکان تمدید با قیمت عادی وجود دارد و پس از آن بین بازه 30 تا 60 روز امکان تمدید با هزینه دو برابر وجود دارد.

شما می‌توانید بعد از ثبت دامنه اطلاعات مالک دامنه را تغییر دهید. البته ممکن است برای برخی پسوندها خاص محدودیت‌هایی جهت تغییر اطلاعات مالک وجود داشته باشد.

دامنه‌های ملی محدودیتی برای انتقال بعد از ثبت ندارند و می‌توانید در صورتی که قصد دارید مالکیت دامنه را به شخص دیگری واگذار نمایید، بلافاصله بعد از ثبت نیز دامنه خود را مطابق "دستورالعمل انتقال دامنه‌های ملی" منتقل کنید.

بعد از ثبت دامنه‌های بین‌المللی تا 60 روز امکان انتقال دامنه وجود ندارد. در صورتی که تمایل به انتقال دامنه دارید می‌بایست بعد از این بازه درخواست خود را ارسال نمایید.

در زمان انتقال دامنه نیازی نیست هاست خود را نیز منتقل نمایید، اما به جهت مدیریت بهتر در صورت تمایل می‌توانید هاست و دامنه خود را در یک شرکت مدیریت نمایید.

رجیسترار طرف قرارداد مارال‌هاست به صورت ماهیانه تخفیفاتی را برای ثبت پسوندهای مختلف دامنه اعلام می‌کند، که مارال‌هاست نیز این تخفیفات را به کاربران خود ارائه می‌دهد. برای اطلاع از این تخفیفات می‌توانید صفحه تخفیفات دامنه را بررسی نمایید.

جدیدترین آموزش‌ها
از بلاگ