جهش به محتوا
ورود کاربران
وبلاگآموزش های شبکهپورت چیست و چه کاربردی در شبکه دارد (جدید)
هر زمان نیاز به کمک داشتید، در کنار شما هستیم . با ما تماس بگیرید ( 031-3626 0000 ) یا درخواست خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید.

پورت چیست و چه کاربردی در شبکه دارد (جدید)

همیشه اسم پورت در همه جا آورده شده است ولی ما هیچوقت کامل متوجه این نشدیم که پورت چیست یا اصلا کجای شبکه کاربرد دارد؟ با ما همراه باشید تا این موضوع را مفصل باز کنیم.

 

پورت چیست ؟

شاید فکر کنید اگر حرف از پورت چیست میزنیم یعنی پورت فقط و فقط در شبکه وجود دارد در صورتی که اینطور نیست پورت حتی در زندگی روزمره ما نیز وجود دارد.

پورت دقیقا یک ابزار است که ما توسط آن چیزی را میدهیم یا چیزی را دریافت میکنیم و این ابزار وظیفه انتقال این دریافت و ارسال را دارد.

مثلا پریز برق منزل ما یک پورت است که وظیفه تحویل دادن برق به ما را دارد، به صورت ساده پورت یک ابزار رفت یا برگشت داده است.

پورت های TCP و UDP جهت اتصال و ارتباط دستگاه های داخل شبکه اینترنت استفاده میشوند.

برای تحویل بسته های اطلاعاتی از یک سرور یا کامپیوتر به یک سرور دیگر نیاز است تا آن سمت شبکه “راه ارتباطی” باز باشند.

در شبکه به این راه های ارتباطی پورت گفته میشود. برای هر دو پروتکل موارد مهمی وجود دارد که شما به عنوان یک توسعه دهنده وب باید بدانید.

هنگام ایجاد ارتباط از طریق اینترنت هر دو پروتکل UDP و  TCP ارتباط را برقرار میکنند ؛ پکیچ های اطلاعاتی را بعد از انتقال کامپایل میکند و سپس آن ها را به دست آدرس گیرنده بسته میرسانند.

برای انجام اینکار، سیستم های عامل باید راه های ارتباطی برای انتقال را باز کنند.

هر راه ارتباطی یک کد مخصوص به خودش را دارد، پکیچ های اطلاعاتی معمولا هر کدام شامل ۲ شماره پورت هستند، یک پورت ارسال کننده ویک پورت دریافت کننده.

پورت ها شماره های پشت سر هم از ۰ تا ۶۵۵۳۶ دارند، بعضی از این شماره کد های استاندارد مختص یک اپلیکیشن خاص هستند.

این کدهای استاندارد پورت های شناخته شده نامیده میشوند و شماره کدها برای همه شناخته شده و به صورت دائمی اختصاص داده شده اند.

همچنین پورت های ثبت نام شده دائمی نیز وجود دارند که محصولات نرم افزاری را سازماندهی میکنند.

سازمان شماره های اختصاص داده شده در اینترنت (Internet Assigned Numbers Authority) (IANA) مسئولیت این ثبت نام را بر عهده دارد. همچین رنج پهناوری از پورت ها وجود دارد که به صورت داینامیک ارجاع داده شده اند.

برای مثال مرورگر ها برای مشاهده صفحات وب از این پورتها استفاده میکنند و سپس مجددا آن شماره پورتها آزاد میشود.

 

لیستی از مهم ترین پورت ها

حدود ۶۵۰۰۰ پورت وجود دارد اصل اینکه پورت چیست را میسازد که برای ارتباط های اینترنتی استفاده میشوندکه برخی از مهم ترین پورت های رجیستر شده در تصویر زیر نمایش داده شده اند. برخی از این پورت ها فقط برای پروتکل های خاصی مجاز هستند.

(TCP or UDP) همچنین پورت هایی هستند که مخصوصا برای سرویسی رجیستر نشده اند.

 

برخی از پورت های شناخته شده :

PortTCPUDPNameDescription
۱&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;tcpmuxTCP port multiplexer
۵&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;rjeRemote job entry
۷&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;echoEcho service
۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;discardZero service for test purposes
۱۱&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;systatSystem information
۱۳&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;daytimeTime and date
۱۷&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;qotdSends quote of the day
۱۸&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;mspSends text messages
۱۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;chargenSends an infinite character string
۲۰&#۱۰۰۰۴;ftp-dataFTP data transfer
۲۱&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;ftpFTP connection
۲۲&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;sshSecure Shell Service
۲۳&#۱۰۰۰۴;telnetTelnet service
۲۵&#۱۰۰۰۴;smtpSimple Mail Transfer Protocol
۳۷&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;timeMachine-readable time protocol
۳۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;rlpResource location protocol
۴۲&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;nameserverName service
۴۳&#۱۰۰۰۴;nicnameWHOIS directory service
۴۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;tacacsTerminal access controller access control system
۵۰&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;re-mail-ckRemote mail checking
۵۳&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;domainDNS name resolver
۶۷&#۱۰۰۰۴;bootpsBootstrap protocol services
۶۸&#۱۰۰۰۴;bootpcBootstrap client
۶۹&#۱۰۰۰۴;tftpTrivial file transfer protocol
۷۰&#۱۰۰۰۴;gopherDocument search
۷۱&#۱۰۰۰۴;geniusGenius protocol
۷۹&#۱۰۰۰۴;fingerDelivers user contact information
۸۰&#۱۰۰۰۴;httpHypertext transfer protocol
۸۱&#۱۰۰۰۴;Torpark: Onion routing (unofficial)
۸۲&#۱۰۰۰۴;Torpark: Control (unofficial)
۸۸&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;kerberosNetwork authentication system
۱۰۱&#۱۰۰۰۴;hostnameNIC host name
۱۰۲&#۱۰۰۰۴;Iso-tsapISO TSAP protocol
۱۰۵&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;csnet-nsMailbox mail server
۱۰۷&#۱۰۰۰۴;rtelnetRemote telnet
۱۰۹&#۱۰۰۰۴;pop2Post office protocol v2 for e-mail communication
۱۱۰&#۱۰۰۰۴;pop3Post office protocol v3 for e-mail communication
۱۱۱&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;sunrpcRPC protocol for NFS
۱۱۳&#۱۰۰۰۴;authAuthentication service
۱۱۵&#۱۰۰۰۴;sftpSimple file transfer protocol
۱۱۷&#۱۰۰۰۴;uucp-pathFile transfer between Unix systems
۱۱۹&#۱۰۰۰۴;nntpTransfer of messages in news groups
۱۲۳&#۱۰۰۰۴;ntpTime synchronization service
۱۳۷&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;netbios-nsNETBIOS name service
۱۳۸&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;netbios-dgmNETBIOS datagram service
۱۳۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;netbios-ssnNETBIOS session service
۱۴۳&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;imapInternet message access protocol for e-mail communication
۱۶۱&#۱۰۰۰۴;snmpSimple network management protocol
۱۶۲&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;snmptrapSimple network management protocol trap
۱۷۷&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;xdmcpX display manager
۱۷۹&#۱۰۰۰۴;bgpBorder gateway protocol
۱۹۴&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;ircInternet relay chat
۱۹۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;smuxSNMP UNIX multiplexer
۲۰۱&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;at-rtmpAppleTalk routing
۲۰۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;qmtpQuick mail transfer protocol
۲۱۰&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;z39.50Bibliographic information system
۲۱۳&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;ipxInternetwork packet exchange
۲۲۰&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;imap3IMAP v3 for e-mail communication
۳۶۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;rpc2portmapCoda file system port mapper
۳۷۰&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;codaauth2Coda file system authentication service
۳۸۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;ldapLightweight directory access protocol
۴۲۷&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;svrlocService location protocol
۴۴۳&#۱۰۰۰۴;httpsHTTPS (HTTP over SSL/TLS)
۴۴۴&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;snppSimple network paging protocol
۴۴۵&#۱۰۰۰۴;microsoft-dsSMB over TCP/IP
۴۶۴&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;kpasswdKerberos password change
۵۰۰&#۱۰۰۰۴;isakmpSecurity protocol
۵۱۲&#۱۰۰۰۴;execRemote process execution
۵۱۲&#۱۰۰۰۴;comsat/biffMail client and server
۵۱۳&#۱۰۰۰۴;loginLogin to remote computer
۵۱۳&#۱۰۰۰۴;whoWhod user logging daemon
۵۱۴&#۱۰۰۰۴;shellRemote shell
۵۱۴&#۱۰۰۰۴;syslogUnix system logging service
۵۱۵&#۱۰۰۰۴;printerLine printer daemon print services
۵۱۷&#۱۰۰۰۴;talkTalk remote calling
۵۱۸&#۱۰۰۰۴;ntalkNetwork talk
۵۲۰&#۱۰۰۰۴;efsExtended file name server
۵۲۰&#۱۰۰۰۴;routerRouting information protocol
۵۲۱&#۱۰۰۰۴;ripngRouting information protocol for IPv6
۵۲۵&#۱۰۰۰۴;timedTime server
۵۳۰&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;courierCourier remote procedure call
۵۳۱&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;conferenceChat over AIM and IRC
۵۳۲&#۱۰۰۰۴;netnewsNetnews newsgroup service
۵۳۳&#۱۰۰۰۴;netwallEmergency broadcasts
۵۴۰&#۱۰۰۰۴;uucpUnix-to-Unix copy protocol
۵۴۳&#۱۰۰۰۴;kloginKerberos v5 remote login
۵۴۴&#۱۰۰۰۴;kshellKerberos v5 remote shell
۵۴۶&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;dhcpv6-clientDHCP v6 client
۵۴۷&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;dhcpv6-serverDHCP v6 server
۵۴۸&#۱۰۰۰۴;afpovertcpApple filing protocol over TCP
۵۵۴&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;rtspReal time streaming protocol
۵۵۶&#۱۰۰۰۴;remotefsRemote file system
۵۶۳&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;nntpsNNTP over SSL/TLS
۵۸۷&#۱۰۰۰۴;submissionMessage submission agent
۶۳۱&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;ippInternet printing protocol
۶۳۱&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;Common Unix printing system (unofficial)
۶۳۶&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;ldapsLDAP over SSL/TLS
۶۷۴&#۱۰۰۰۴;acapApplication configuration access protocol
۶۹۴&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;ha-clusterHeartbeat service
۷۴۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;kerberos-admKerberos v5 administration
۷۵۰&#۱۰۰۰۴;kerberos-ivKerberos v4 services
۸۷۳&#۱۰۰۰۴;rsyncrsync file transfer services
۹۹۲&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;telnetsTelnet over SSL/TLS
۹۹۳&#۱۰۰۰۴;imapsIMAP over SSL/TLS
۹۹۵&#۱۰۰۰۴;pop3sPOP3 over SSL/TLS

 

پورت های رجیستر شده 

PortTCPUDPNameDescription
۱۰۸۰&#۱۰۰۰۴;socksSOCKS proxy
۱۴۳۳&#۱۰۰۰۴;ms-sql-sMicrosoft SQL server
۱۴۳۴&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;ms-sql-mMicrosoft SQL monitor
۱۴۹۴&#۱۰۰۰۴;icaCitrix ICA client
۱۵۱۲&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;winsWindows internet name service
۱۵۲۴&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;ingreslockIngres DBMS
۱۷۰۱&#۱۰۰۰۴;l2tpLayer 2 tunneling protocol/Layer 2 forwarding
۱۷۱۹&#۱۰۰۰۴;h323gatestatH.323
۱۷۲۰&#۱۰۰۰۴;h323hostcallH.323
۱۸۱۲&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;radiusRADIUS authentication
۱۸۱۳&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;radius-acctRADIUS access
۱۹۸۵&#۱۰۰۰۴;hsrpCisco HSRP
۲۰۰۸&#۱۰۰۰۴;Teamspeak 3 accounting (unofficial)
۲۰۱۰&#۱۰۰۰۴;Teamspeak 3 web list (unofficial)
۲۰۴۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;nfsNetwork file system
۲۱۰۲&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;zephyr-srvZephyr server
۲۱۰۳&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;zephyr-cltZephyr client
۲۱۰۴&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;zephyr-hmZephyr host manager
۲۴۰۱&#۱۰۰۰۴;cvspserverConcurrent versions system
۲۸۰۹&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;corbalocCommon object request broker architecture
۳۳۰۶&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;mysqlMySQL database service (also for MariaDB)
۴۳۲۱&#۱۰۰۰۴;rwhoisRemote whois service
۵۹۹۹&#۱۰۰۰۴;cvsupCVSup
۶۰۰۰&#۱۰۰۰۴;X11X Windows system services
۱۱۳۷۱&#۱۰۰۰۴;pgpkeyserverPublic keyserver for PGP
۱۳۷۲۰&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;bprdSymantec/Veritas NetBackup
۱۳۷۲۱&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;bpdbmSymantec/Veritas database manager
۱۳۷۲۴&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;vnetdSymantec/Veritas network utility
۱۳۷۸۲&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;bpcdSymantec/Veritas NetBackup
۱۳۷۸۳&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;vopiedSymantec/Veritas VOPIE
۲۲۲۷۳&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;wnn6Kana/Kanji conversion
۲۳۳۹۹Skype (unofficial)
۲۵۵۶۵&#۱۰۰۰۴;Minecraft
۲۶۰۰۰&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;quakeQuake and other multiplayer games
۲۷۰۱۷MongoDB
۳۳۴۳۴&#۱۰۰۰۴;&#۱۰۰۰۴;tracerouteNetwork tracking

 

TC پورت چیست

TCP چگونگی اتصال کامیپوتر ها به شبکه اینترنت و همچنین انتقال داده ها بین آنها را تعیین میکند. این اتصال در ایجاد یک شبکه مجازی در شرایطی که تعدادی کامیپوتر به یکدیگر متصل هستند کمک میکند.TCP/IP بر پایه پروتکل انتقال اطلاعات/پروتکل اینترنت است.

به خصوص این پروتکل به عنوان یک مدل قابل اعتماد و END TO END در شبکه های نا امن و غیر قابل اطمینان طراحی شده است.

 

پروتکل TCP چگونه کار میکند

اتصال TCP به کمک یک اتصال سه طرفه انجام میشود که این یک پردازش آغازگر و تایید کننده اتصال است.

در اولین اتصالی که ایجاد میشود انتقال داده ها آغاز میگردد و زمانی که انتقال اطلاعات به پایان میرسد اتصال با مسدود شدن مسیر مجازی به پایان میرسد.

 

پروتکل UDP چگونه کار میکند

UDP از یک روش انتقال ساده و غیرقابل اطمینان استفاده میکند همچنین UDP برای جلوگیری از پردازش اضافی در سطح رابط شبکه فرض میکند که بررسی و اصلاح خطا ها مهم نیستند و اینکار را انجام نمی دهد و این روش با پخش بسته ها و multicasting سازگار است.

 

تفاوت بین پروتکل UDP  و TCP

تفاوت های بین پروتکل UDP  و TCP

UDP یک پروتکل بدون اتصال است

TCP یک پروتکل اتصال محور است
پیام های UDP حاوی پکیج هایی است که یکی یکی ارسال میشوند و همچنین It also checks for integrity at the arrival time.TCP داده ها را برمبنای بایت میخواند و پیام را به سگمنت های مرزی منتقل میکند.
UDP اتصال محور نیست بنابراین یک برنامه میتواند بسته  های زیادی را برای دیگری ارسال کند.پیام های TCP در اینترنت از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر راه پیدا میکنند.
پروتکل UDP ترتیب ثابتی ندارد چراکه همه  بسته ها به یکدیگر بستگی دارند.TCP بسته های اطلاعاتی را در سفارش های خاص تنظیم مجدد میکند.
سرعت پروتکل UDP بیشتر است زیرا بررسی و اصلاح خطا انجام نمیشودسرعت پروتکل TCP کم است
سایز هدر ها ۸ بایت استسایز هدر ها ۲۰ بایت است
در ارسال پکت ها هیچ ارتباط پیگیر و یا ترتیب خاصی وجود ندارد پس انتقال سبک است.TCP به سه بسته برای ایجاد یک سوکت اتصال نیاز دارد؛ قبل از اینکه اطلاعات کاربر بتواند ارسال شود.
UDP خطا ها را بررسی نمیکند اما پکت های اشتباه را حذف میکندTCP خطا ها را بررسی و برطرف میکند
تحویل داده ها به روتر مقصد گارانتی نداردTCP باتوجه به گارانتی که در تحویل داده ها به روتر مقصد میدهد قابل اطمینان است.
UDP فقط یک مکانیزم بررسی خطا دارد که برای چک باکس ها استفاده می شود.

TCP مکانیسم های گسترده ای برای بررسی خطا ارائه می دهد زیرا کنترل جریان و تأیید داده ها را فراهم می کند.

 

مزایای استفاده از پروتکل TCP/IP

 • این نوع پروتکل امکان برقرار ارتباط بین چندین کامپیوتر را میدهد.
 • مستقل از سیستم عامل کار میکند.
 • بسیاری از پروتکل های روتر ها را ساپورت میکند.
 • اینترنت را بین سازمان ها فعال میکند.
 • به صورت مستقل کار میکند.
 • چندین پروتکل روتر را ساپورت میکند.
 • TCP جهت برقراری ارتباط بین دو کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرد.

 

مورد استفاده های پروتکل UDP 

 • بیشترین استفاده از این متد در برنامه هایی است که حساسیت زیادی نسبت به زمان دارند.
 • UDP بیشترین سازگاری برای ارسال پکت در سرتاسر شبکه را دارد .
 • همچنین در سیستم های Domain name (نام دامنه) و یا بازی های آنلاین و یا Voice over IP کاربرد دارد.

 

مزایای استفاده از TCP

 • این نوع پروتکل امکان برقرار ارتباط بین چندین کامپیوتر را میدهد.
 • مستقل از سیستم عامل کار میکند.
 • بسیاری از پروتکل های روتر ها را ساپورت میکند.
 • اینترنت را بین سازمان ها فعال میکند.
 • مدل TCP / IP دارای معماری سرویس گیرنده-سرور بسیار مقیاس پذیر است.
 • به صورت مستقل کار میکند.
 • چندین پروتکل روتر را ساپورت میکند.
 • TCP جهت برقراری ارتباط بین دو کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیرد.

 

مزایای پروتکل UDP

 • هرگز شما را به یک مدل ارتباط محدود نمیکند و به همین دلیل تأخیر راه اندازی در برنامه های توزیع شده کم است.
 • گیرنده بسته های UDP آنها را بدون کنترل می کند که شامل مرزهای بلوکی نیز می باشد.
 • دریافت کننده بسته های UDP ، آنها را مدیریت نمیکند.
 • از دست رفتن اطلاعات ممکن است اتفاق بیافتد.
 • انتقال کوتاه است.

 

جمع بندی

پورت چیست را از پریز برق شروع کردیم و به UDP و TCP رسیدیم ولی نباید فراموش کنیم که ساده ترین ابزار ها در اطراف ما مثال واقعی پورت هستند پس با کمی دقت متوجه میشویم حتی شبکه برگرفته از زندگی خود بشر در ابعاد مختلف است.

معروف ترین پورتی هم که ما تقریبا در همه جا با آن سر و کار داریم پورت ۸۰ است.

این مقاله برای شما مفید بود؟
بلهخیر

دیدگاهتان را بنویسید

Solve : *
29 × 16 =